STENKROSS

SAMSUNG CSC

Pusku stenbrott

Sållat material:  0 – 4 mm

Kalksten spillror:  0 – 16 mm;  0 – 63 mm;  4 – 16 mm;  16 – 32 mm

Fyllnadsmaterial:  0 – 400 mm

Information och beställning på telefon: Arnold Aljaste, +372 505 65 76, arnold@ungrukivi.ee

Öppettider: vardagarna 8:00-16:30