Ungru Bolero

Båda ytorna är naturliga. Tjocklek 20 – 30 mm. Höjd 30, 40, 50 mm.

Ungru Bolero Galeri