Marmor

Marmor är en utbredd metamorf. Beroende på om stenen har bildats från kalksten eller dolosten består den antingen av kalkspat eller av dolomit.

Marmor kan även innehålla kvarts, granatsten, serpentinsten osv.

Färgen på marmor är ytterst varierande – från vit till svart. Marmorsten är kornig och vit, blågrå, rosa, brun, flerfärgad, flammig eller randig. Marmor kännetecknas ofta av flytande texturer som har uppstått pga. rörelse av olika delvis smälta bergarter i förhållande till varandra under metamorfosen.

Marmor består främst av kalkspat vars hårdhet är 3, dvs. stenen kan lätt repas med en nål. Marmor reagerar även med syror, t ex saltsyra: om man droppar saltsyra på marmor uppstår det en reaktion där koldioxid frigörs med ett fräsande ljud.

Även flera andra sedimentära bergarter säljs under namnet marmor, oftast kallas de så för kommersiella skäl.

Marmor är utmärkt för polering, därför används den ofta som bygg- och ornamentsten, både inom arkitektur och skulptur.

Densiteten av marmor är 2,65…2,80 g/cm³

Marmor Galeri