Ungru Vant

Ungru Vant - UV

Ungru Vant – UV eller mursten med naturlig yta och sågade kanter

1. Material

1.1 Framställd av den väderbeständiga Ungru-kalkstenen som bryts mekaniskt (utan sprängning) i kalkstensbrott i Lääne län, Ridala kommun.

1.2 Ungru kalksten är grå-gulskiftande – det förekommer brungula, gulbruna, blågråa nyanser mm. Stenen har skiktad textur.

2. Produktens beskrivning, mått och toleranser

2.1 Fram- och baksidan av U-vant är med naturlig yta, ändarna är brutna och två fogkanter med sågad yta.

2.2 Kulören är för det mesta brungul eller gulbrun, blågråa skiftningar kan förekomma i mindre omfattning.

2.3 Inget färgurval finns för produkten.

2.4 Installerade stenar ger en naturlig muryta med jämna skikthöjder och fogbredder.

2.5 Standardmått – skikthöjder 4, 9, 14, 19 och 24 cm, stenarnas längd varierar fritt mellan 10 och 50 cm (oftast 20-40 cm). Tjocklekar 6-12 och 12-20 cm.

2.6 Vid överenskommelse kan även material med specialmått framställas.

2.7 Den tillåtna höjdtoleransen är +/- 2 mm.

2.8 Stenarnas tjocklekar och längder varierar inom de angivna gränserna.

2.9 Tjockleken kan variera inom max 4 cm hos en sten.

2.10 Längden kan variera inom max 3 cm hos en sten.

2.11 Stenarnas ändar behöver inte vara raka (rätvinklade) men stenarna får inte vara trekantiga.

2.12 Stenarnas tjocklek i den levererade materialmängden bör till 90% vara inom de angivna gränserna, tjockleken kan dock avvika vid kanter och ändar av enstaka stenar.

2.13 Markering – UV 4×6/10 (U-vant med höjd 4 cm och tjocklek 6-10 cm)

UV 9×6/10 (U-vant med höjd 9 cm och tjocklek 6-10 cm)

2.14 Inga genomgående sprickor får förekomma. (OBS! Inte att förväxlas med ådror av mineralen kalkspat!)

2.15 Efter installationen kan vissa färgförändringar förekomma (brunaktiga ränder runt stenen) som kommer att försvinna efter en tid.

2.16 U-vant säljs per kvadratmeter. Materialmängden i ett paket kan avvika från den på följesedeln angivna mängden med +/- 5%.

3. Vid beställning bör följande anges:

3.1 Mått.

3.2 Användningsställe – inomhus eller utomhus.

3.3 Vi rekommenderar att räkna med en installationsreserv på 10 .. 15%.

4. Möjliga användningsställen

4.1 Beklädnad av socklar och fasader av byggnader.

4.2 Beklädnad av stängselmurar och murar.

4.3 Beklädnad av braskaminer och innerväggar osv.

4.4 Anläggning av trädgårdsgångar (OBS! Ange detta vid beställning!)

5. Rekommendationer för installation

5.1 Vi rekommenderar att anlita installatören från Ungru Paekivi OÜ som ger 2 års garanti på både materialet och installationen.

5.2 Om Du installerar själv rekommenderar vi att använda kalkmurbruk av ren (tvättad) sand och rent vatten. Portlandcement rekommenderas inte, den kan orsaka färgförändringar.

5.3 Även färdiga murbruk eller limblandningar avsedda för installation av naturstensplattor kan användas.

5.4 Se till att vattenisoleringen utförs korrekt

Ungru Vant Galeri