Ungru Zeppelin

Ungru Zeppelin - UZ

Ungru Zeppelin – UZ eller beklädnadsplatta med sågad yta och naturliga kanter

1. Material

1.1 Framställd av den väderbeständiga Ungru-kalkstenen som bryts mekaniskt (utan sprängning) i kalkstensbrott i Lääne län, Ridala kommun.

1.2 Ungru kalksten är grå-gulskiftande – det förekommer brungula, gulbruna, blågråa nyanser mm. Stenen har skiktad textur.

2. Produktens beskrivning, mått och toleranser

2.1 Fram- och baksidan av U-zeppelin är med sågad yta (dvs. med fast tjocklek), alla kanter är brutna eller naturliga.

2.2 Stenen är flerfärgad med brungula, gulbruna och blågråa skiftningar och textur med orienterade skikt.

2.3 Inget kulörurval finns för produkten.

2.4 Installerade stenar ger en slät yta med varierande fogbredd. Skikthöjden varierar.

2.5 Standardmått – skikthöjd 4-25 cm, stenarnas längd varierar fritt mellan 10 och 50 cm (oftast 20-40 cm). Tjocklekar 2 cm, 4 cm och 10 cm.

2.6 Vid överenskommelse kan även material med specialmått framställas.

2.7 Stenarnas höjder och längder varierar inom de angivna gränserna.

2.8 Höjden kan variera inom max 3 cm hos en sten.

2.9 Längden kan variera inom max 3 cm hos en sten.

2.10 Stenarnas kanter behöver inte vara raka (rätvinklade) men stenarna får inte vara trekantiga.

2.11 Stenarnas ovansida är sågad, ojämnheten pga. sågning får vara max 1 mm.

2.12 Markering – UZ 2 (U-zeppelin med tjocklek 2 cm)

UZ 1 (U-zeppelin med tjocklek 1 cm)

UZ 4 (U-zeppelin med tjocklek 4 cm)

UZ 10 (U-zeppelin med tjocklek 10 cm)

2.13 Inga genomgående sprickor får förekomma. (OBS! Inte att förväxlas med ådror av mineralen kalkspat!)

2.14 Efter installationen kan vissa färgförändringar förekomma (brunaktiga ränder runt stenen) som kommer att försvinna efter en tid.

2.15 U-zeppelin säljs per kvadratmeter. Materialmängden i ett paket kan avvika från den på följesedeln angivna mängden med +/- 5%.

3. Vid beställning bör följande anges:

3.1 Tjocklek.

3.2 Användningsställe – inomhus eller utomhus.

3.3 Vi rekommenderar att räkna med en installationsreserv på 10 .. 15%.

4. Möjliga användningsställen

4.1 Beklädnad av socklar och fasader av byggnader.

4.2 Beklädnad av stängselmurar och murar.

4.3 Beklädnad av braskaminer och innerväggar osv.

4.4 Anläggning av trädgårdsgångar (UZ 10) (därvid kan en del av stenarna spricka i skikt vilket inte anses som defekt).

5. Rekommendationer för installation

5.1 Vi rekommenderar att anlita installatören från Ungru Paekivi OÜ som ger 2 års garanti på både materialet och installationen.

5.2 Om Du installerar själv rekommenderar vi att använda kalkmurbruk av ren (tvättad) sand och rent vatten. Portlandcement rekommenderas inte, den kan orsaka färgförändringar.

5.3 Även färdiga murbruk eller limblandningar avsedda för installation av naturstensplattor kan användas.

5.4 Se till att vattenisoleringen utförs korrekt

Ungru Zeppelin Galeri