Kalksten

Det finns flera olika typer av kalksten. Äkta kalksten och dolomit är de mest kända typerna av kalksten i Estland

Kalksten är en sedimentär bergart med kemiskt eller biogent ursprung som i huvudsak består av kalciumkarbonat och är bildad för 430–500 miljoner år sedan.

Kalksten har sedan urgamla tider använts för anläggning av gravar och befästningar, samt uppförande av byggnader. Merparten av Estlands viktigaste arkitekturminnen är av kalksten, inklusive Tallinns Gamla stad, som är med i UNESCO:s lista över världsarv.

Kalksten är den viktigaste bergarten i Estland. Berggrunden här består av olika kalkstensskikt. Kalkstenens skiktvisa uppbyggnad kan tydligt ses i kalkstensbrott, dessutom utgör olika stenskikt en spännande sevärdhet vid Estlands nordkust.

Kalksten innehåller ofta rikligt med fossiler.

Kalksten är lättbearbetad och har genom tiderna använts för vackra skulpturer. Under den senaste tiden används kalksten framgångsrikt vid byggnadsinteriörer och -fasader, till och med till smycken.

Från och med den 4 maj 1992 är kalksten Estlands nationalbergart.

Kalksten Galeri