Ungru Rondo

Ungru Rondo - URD, URN

Ungru Rondo – URD, URN eller rundhugget block (kalkstensblock med rundhuggen front)

1. Material

1.1 Framställt av den väderbeständiga Ungru-kalkstenen som bryts mekaniskt (utan sprängning) i kalkstensbrott i Lääne län, Ridala kommun.

1.2 Ungru kalksten är grå-gulskiftande – det förekommer brungula, gulbruna, blågråa nyanser mm. Stenen har skiktad textur.

2. Produktens beskrivning, mått och toleranser

2.1 Framsidan av U-rondo väggsten URD är rundhuggen för hand, alla övriga sidor är med sågad yta.

2.2 Förutom väggstenen kan man beställa hörnstenen URN med rundhuggen framsida och en rundhuggen kortsida.

2.3 Produkten tillhandahålls i osorterad grå-gulskiftande kulör men även i sorterad grå eller gul kulör. (OBS! Det kan hända att den gula produkten inte alltid är tillgänglig, leveranser beror på lagersaldot.) Mönster kan men behöver inte förekomma. Inget mönsterurval finns för produkten.

2.4 Standardmått – höjden av ett skikt 90 mm

längden av block varierar fritt mellan 300 och 500 mm

tjockleken (djupet) av ett skikt är 30, 40 eller 60 mm (rundningen av den

rundhuggna ytan tillkommer).

2.5 Även specialmått och block med bestämd längd kan beställas.

2.6 Markering – URD 90-30-vp (väggblock, höjd 90 mm, tjocklek 30 mm, fri längd)

URN 90-60-vp (hörnblock, höjd 90 mm, tjocklek 60 mm, fri längd)

2.7 Tillåtna toleranser vid alla mått är +/- 2 mm.

2.8 Inga synliga sågade ytor får förekomma på stenens rundhuggna framsida.

2.9 Inga genomgående sprickor får förekomma. (OBS! Inte att förväxlas med ådror av mineralen kalkspat!)

2.10 Efter installationen kan vissa färgförändringar förekomma (brunaktiga ränder runt stenen) som kommer att försvinna efter en tid.

2.11 U-rondo väggblock säljs per löpmeter, hörnblock per styck.

2.12 Om blocken muras med en fog på 10 mm är materialåtgången 10 löpmeter för beklädnad av 1 kvm.

3. Vid beställning bör följande anges:

3.1 Mått, fri eller bestämd längd.

3.2 Önskad kulör.

3.3 Önskas hörnblock, hur många?

3.4 Användningsställe – inomhus eller utomhus.

4. Möjliga användningsställen

4.1 Beklädnad av socklar och fasader av byggnader.

4.2 Beklädnad av stängselmurar och murar.

4.3 Uppförande och beklädnad av stängselstolpar.

4.4 Beklädnad av braskaminer och innerväggar osv.

5. Rekommendationer för installation

5.1 Vi rekommenderar att anlita installatören från Ungru Paekivi OÜ som ger 2 års garanti på både materialet och installationen.

5.2 Om Du installerar själv rekommenderar vi att använda kalkmurbruk av ren (tvättad) sand och rent vatten. Portlandcement rekommenderas inte, den kan orsaka färgförändringar.

5.3 Även färdiga murbruk eller limblandningar avsedda för installation av naturstensplattor kan användas.

5.4 Se till att vattenisoleringen utförs korrekt

Ungru Rondo Galeri