Graniter

Granit är oftast en magmatisk bergart, grå, rosa- eller rödaktig med grovkornig struktur.

Granit består i huvudsak av kvarts och fältspat. Den innehåller även glimmer och andra mineraler i mindre mängder.

Granit är en utbredd djupbergart i naturen, i vissa områden är den vanlig i jordskorpan. På sköldar går granit ofta i dagen. I Estland finns det inga granithällar. Här har man använt flyttstenar vid äldre byggnader och för granitkross.

Granit förekommer i många olika varianter. Även rapakivi är en granit med porfyrisk struktur. En stor andel av stenmaterial som tillhandahålls under namnet granit är egentligen inte graniter utan olika hårda magmatiska bergarter (gabbro, basalt) och metaforiska bergarter (gnejs, kvartsit).

Granit är ett värdefullt byggmaterial. Tack vare dess hårdhet och köldtålighet är trappsteg, kantstenar och skulpturer av granit mycket hållbara. Granitens densitet är 2,55…2,7 g/cm³, beroende på dess sammansättning.

Graniter Galeri