Ungru Menuet

Ungru Menuet - UM

Ungru menuet – UM eller kalkstensplatta med fri form och naturliga ytor

1. Material

1.1 Framställd av den väderbeständiga Ungru-kalkstenen som bryts mekaniskt (utan sprängning) i kalkstensbrott i Lääne län, Ridala kommun.

1.2 Ungru kalksten är grå-gulskiftande – det förekommer brungula, gulbruna, blågråa nyanser mm. Stenen har skiktad textur.

2. Produktens beskrivning, mått och toleranser

2.1 U-menuet är en kalkstensplatta med fri form, brutna kanter och naturliga relativt släta (dock delvis skrovliga) ytor.

2.2 Kulören är mestadels gulbrun till brungul, blågråa skiftningar förekommer i vissa ställen.

2.3 Inget färgurval finns för U-menuet.

2.4 Det kan hända att U-menuet inte alltid är tillgängligt, leveranser beror på lagersaldot.

2.5 Standardmått: –

tjocklek 3 .. 5 cm (ca 7-15 st per kvadratmeter)

tjocklek 5 .. 7 cm (ca 10-15 st per kvadratmeter).

2.6 Även andra mått förutom standardmåtten kan vara tillgängliga.

2.7 Plattornas tjocklek är ojämn (kan variera). Tjockleken av levererat material bör till 90% vara inom de angivna gränserna, tjockleken kan avvika vid kanterna på enstaka plattor.

2.8 Markering – UM 7/12 (Ungru Menuet med tjocklek 7-12 mm)

UM 12/20 (Ungru Menuet med tjocklek 12-20 mm)

UM 2/3 (Ungru Menuet med tjocklek 2-3 cm).

2.9 Inga genomgående sprickor får förekomma. (OBS! Inte att förväxlas med ådror av mineralen kalkspat!)

2.10 Efter installationen kan vissa färgförändringar förekomma (brunaktiga ränder runt stenen), de kommer att försvinna efter en tid.

2.11 U-menuet säljs per kvadratmeter. Materialmängden i ett paket kan avvika från den på följesedeln angivna mängden med +/- 5%.

3. Vid beställning bör följande anges:

3.1 Tjocklek.

3.2 Användningsställe – inomhus eller utomhus, om vägbeläggningen är endast avsedd för gångtrafik eller även för biltrafik.

3.3 Vi rekommenderar att räkna med en installationsreserv på 10 … 15%.

4. Möjliga användningsställen

4.1 Beläggning av trädgårdsgångar och gårdsplaner.

4.2 Beläggning av infartsvägar till garage (UM 3/5 och UM 5/7).

4.3 Vid trädgårdsdesign.

4.4 Beklädnad av braskaminer och väggar (UM 7/12).

4.5 Vid kalkstensmurar osv.

5. Rekommendationer för installation

5.1 Vi rekommenderar att anlita installatören från Ungru Paekivi OÜ som ger 2 års garanti på både materialet och installationen.

5.2 Om Du installerar själv rekommenderar vi att använda kalkmurbruk av ren (tvättad) sand och rent vatten. Portlandcement rekommenderas inte, den kan orsaka färgförändringar.

5.3 Även färdiga murbruk eller limblandningar avsedda för installation av naturstensplattor kan användas.

5.4 Se till att vattenisoleringen utförs korrekt.

5.5 Vid anläggning av trädgårdsgångar rekommenderar vi att placera stenplattorna på ett komprimerat underlag av stenkross och sand och fylla fogarna med fint grus, stenkross eller sållat granitgrus. Även gräsfogar kan utföras

Ungru Menuet Galleri