Ungru Mursten

Ungru Mursten - UMK

Ungru mursten – UMK eller bruten naturlig kalksten

1. Material

1.1 Framställd av den väderbeständiga Ungru-kalkstenen som bryts mekaniskt (utan sprängning) i kalkstensbrott i Lääne län, Ridala kommun.

1.2 Ungru kalksten är grå-gulskiftande – det förekommer brungula, gulbruna, blågråa nyanser mm. Stenen har skiktad textur.

2. Produktens beskrivning, mått och toleranser

2.1 Samtliga ytor av U-murstenar är naturliga eller brutna.

2.2 Kulören är mestadels gulbrun till brungul, blågråa skiftningar förekommer i vissa ställen.

2.3 Inget färgurval finns för U-mursten.

2.4 Standardmått: höjd (tjocklek) av ett skikt 8-12 cm, 12-20 cm och 20-30 cm. Kantlängder av stenar varierar fritt mellan 15 och 50 cm (oftast 20-40 cm).

2.5 Även bruten sten med osorterad tjocklek (6-30 cm) kan tillhandahållas.

2.6 Höjden på en sten kan variera inom max 3 cm.

2.7 I den levererade materialmängden bör stenarnas tjocklek till 90% vara inom de angivna gränserna, tjockleken kan avvika vid kanter och ändar av enstaka stenar.

2.8 Markering: UMK 6/10 (U-mursten med tjocklek 6-10 cm)

2.9 Inga genomgående sprickor får förekomma. (OBS! Inte att förväxlas med ådror av mineralen kalkspat!)

2.10 Efter installationen kan vissa färgförändringar förekomma (brunaktiga ränder runt stenen) som kommer att försvinna efter en tid.

2.11 På enstaka stenar kan det förekomma tunna lerflagor som avlägsnas lätt.

2.12 U-mursten säljs per kubikmeter. Materialmängden i ett paket (på en pall) kan avvika från den på följesedeln angivna mängden med max 5%.

2.13 Materialmängden på en pall är normalt ca 1 m3. En pall väger ca 2 ton.

3. Vid beställning bör följande anges:

3.1 Tjocklek

3.2 Användningsställe – inomhus eller utomhus, i en mur eller för något annat ändamål.

3.3 Vi rekommenderar att räkna med en installationsreserv på 10 … 15 %.

4. Möjliga användningsställen

4.1 Vid uppförande av stängselmurar och murar.

4.2 Till trädgårdsdesign, vid anläggning av stenrabatter osv.

5. Rekommendationer för installation

5.1 Vi rekommenderar att anlita installatören från Ungru Paekivi OÜ som ger 2 års garanti på både materialet och installationen.

5.2 Om Du installerar själv rekommenderar vi att använda kalkmurbruk av ren (tvättad) sand och rent vatten. Portlandcement rekommenderas inte, den kan orsaka färgförändringar.

5.3 Se till att vattenisoleringen utförs korrekt

Ungru Mursten Galeri